مرتب سازی

موارد درخواستی خود را انتخاب کنید و بعد بر روی مرتب سازی کلیک کنید تا لیست بر اساس نیاز شما ایجاد شود

فیلم سینمایی (بر اساس فروش)

Star Wars: Episode VII - The Force Awakens

فروش : $932,324,258 (USA) (18 March 2016)

Avatar

فروش : $760,507,625 (USA) (18 November 2010)

Titanic

فروش : $658,672,302 (USA) (10 June 2012)

Jurassic World

فروش : $649,860,516 (USA) (18 September 2015)

The Avengers

فروش : $623,357,910 (USA) (27 April 2013)

Star Wars: The Last Jedi

فروش : $618,462,718 (USA) (2018 February 23)

The Dark Knight

فروش : $534,858,444 (USA) (19 July 2012)

Star Wars Anthology: Rogue One

فروش : $532,177,324 (USA) (2017 May 04)

Finding Dory

فروش : $486,295,561 (USA) (2016 December 08)

Star Wars: Episode IV - A New Hope

فروش : $460,935,665 (USA) (4 May 1997)

Avengers: Age of Ultron

فروش : $458,582,882 (USA) (11 September 2015)

The Dark Knight Rises

فروش : $448,130,642 (USA) (7 December 2012)

Shrek 2

فروش : $436,471,036 (USA) (22 August 2004)

The Hunger Games: Catching Fire

فروش : $424,645,577 (USA) (30 March 2014)

Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest

فروش : $423,315,812 (USA) (3 December 2006)

The Lion King

فروش : $422,783,777 (USA) (13 January 2012)

Toy Story 3

فروش : $414,984,497 (USA) (26 November 2010)

Wonder Woman

فروش : $412,563,408 (USA) (2017 November 09)

Iron Man 3

فروش : $409,013,994 (USA) (26 March 2015)

Captain America: Civil War

فروش : $408,084,349 (USA) (2016 September 22)

The Hunger Games

فروش : $408,010,692 (USA) (6 September 2012)

Spider-Man

فروش : $403,706,375 (USA) (18 August 2002)

Jurassic Park

فروش : $402,348,347 (USA) (19 May 2013)