مرتب سازی

موارد درخواستی خود را انتخاب کنید و بعد بر روی مرتب سازی کلیک کنید تا لیست بر اساس نیاز شما ایجاد شود

فیلم سینمایی (بر اساس امتیاز IMDB)

Dag II

Alper Caglar
IMDB : 9.6   |   2016

The Shawshank Redemption

Frank Darabont
IMDB : 9.3   |   1994

The Godfather

Francis Ford Coppola
IMDB : 9.2   |   1972

A Billion Lives

Aaron Biebert
IMDB : 9.1   |   2016

The Godfather: Part II

Francis Ford Coppola
IMDB : 9.0   |   1974

The Dark Knight

Christopher Nolan
IMDB : 9.0   |   2008

Pulp Fiction

Quentin Tarantino
IMDB : 8.9   |   1994

Schindler's List

Steven Spielberg
IMDB : 8.9   |   1993

12 Angry Men

Sidney Lumet
IMDB : 8.9   |   1957

The Good, the Bad and the Ugly

Sergio Leone
IMDB : 8.9   |   1966

The Lord of the Rings: The Return of the King

Peter Jackson
IMDB : 8.9   |   2003

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Peter Jackson
IMDB : 8.8   |   2001

Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back

Irvin Kershner
IMDB : 8.8   |   1980

Forrest Gump

Robert Zemeckis
IMDB : 8.8   |   1994

Inception

Christopher Nolan
IMDB : 8.8   |   2010

Fight Club

David Fincher
IMDB : 8.8   |   1999

Kelly's Hollywood

Brian Donovan
IMDB : 8.7   |   2015

Human

Yann Arthus-Bertrand
IMDB : 8.7   |   2015

One Flew Over the Cuckoo's Nest

Milos Forman
IMDB : 8.7   |   1975

The Lord of the Rings: The Two Towers

Peter Jackson
IMDB : 8.7   |   2002

Goodfellas

Martin Scorsese
IMDB : 8.7   |   1990

The Matrix

Andy Wachowski, Andy Wachowski
IMDB : 8.7   |   1999

Star Wars: Episode IV - A New Hope

George Lucas
IMDB : 8.7   |   1977

Seven Samurai

Akira Kurosawa
IMDB : 8.7   |   1954