فیلم سینمایی امارات متحده عربی

We Are Blood

Ty Evans
IMDB : 7.7

Contagion

Steven Soderbergh
IMDB : 6.6

Theeb

Naji Abu Nowar
IMDB : 7.3

The Help

Tate Taylor
IMDB : 8.1