فیلم سینمایی امارات متحده عربی

We Are Blood

Ty Evans
IMDB : 7.7   |   2015

Contagion

Steven Soderbergh
IMDB : 6.6   |   2011

Theeb

Naji Abu Nowar
IMDB : 7.3   |   2015

Mission: Impossible - Ghost Protocol

Brad Bird
IMDB : 7.4   |   2011

The Help

Tate Taylor
IMDB : 8.1   |   2011