فیلم سینمایی اسپانیا

The Death of Louis XIV

Albert Serra
IMDB : 6.9

The Healer

Paco Arango
IMDB : 6.4

Biutiful

Alejandro González Iñárritu
IMDB : 7.5

Anomalous

Hugo Stuven
IMDB : 4.7

The Sea Inside

Alejandro Amenábar
IMDB : 8.0

Neruda

Pablo Larraín
IMDB : 7.1

Black Snow

Martin Hodara
IMDB : 6.2

The Corpse of Anna Fritz

Hèctor Hernández Vicens
IMDB : 5.9

Menorca

John Barnard
IMDB : 5.4

The Bar

Álex de la Iglesia
IMDB : 6.5

The Hunter's Prayer

Jonathan Mostow
IMDB : 5.4

Rescue Under Fire

Adolfo Martínez Pérez
IMDB : 6.7

Colossal

Nacho Vigalondo
IMDB : 6.2

The Promise

Terry George
IMDB : 5.9

Enemy

Denis Villeneuve
IMDB : 6.9

Buried

Rodrigo Cortés
IMDB : 7.0

The Orphanage

J.A. Bayona
IMDB : 7.5

[Rec]

Paco Plaza, Paco Plaza
IMDB : 7.5

Mama

Andrés Muschietti
IMDB : 6.2

Europa

Lars von Trier
IMDB : 7.7

Dancer in the Dark

Lars von Trier
IMDB : 8.0

The Olive Tree

Icíar Bollaín
IMDB : 6.9

The Invisible Guest

Oriol Paulo
IMDB : 8.0

Realive

Mateo Gil
IMDB : 5.8