فیلم سینمایی اسپانیا

Marrowbone

Sergio G. Sánchez
IMDB : 6.6   |   2017

Giant

Jon Garaño, Jon Garaño
IMDB : 7.2   |   2017

Cold Skin

Xavier Gens
IMDB : 5.7   |   2017

The Summit

Santiago Mitre
IMDB : 6.2   |   2017

Tad Jones: The Hero Returns

Enrique Gato, Enrique Gato
IMDB : 6.3   |   2017

Enemy

Denis Villeneuve
IMDB : 6.9   |   2013

The Death of Louis XIV

Albert Serra
IMDB : 6.9   |   2016

The Healer

Paco Arango
IMDB : 6.4   |   2017

Biutiful

Alejandro González Iñárritu
IMDB : 7.5   |   2010

Anomalous

Hugo Stuven
IMDB : 4.7   |   2016

The Sea Inside

Alejandro Amenábar
IMDB : 8.0   |   2004

Neruda

Pablo Larraín
IMDB : 7.1   |   2016

Black Snow

Martin Hodara
IMDB : 6.2   |   2017

The Corpse of Anna Fritz

Hèctor Hernández Vicens
IMDB : 5.9   |   2015

Menorca

John Barnard
IMDB : 5.4   |   2016

The Bar

Álex de la Iglesia
IMDB : 6.5   |   2017

The Hunter's Prayer

Jonathan Mostow
IMDB : 5.4   |   2017

Rescue Under Fire

Adolfo Martínez Pérez
IMDB : 6.7   |   2017

Colossal

Nacho Vigalondo
IMDB : 6.2   |   2016

The Promise

Terry George
IMDB : 5.9   |   2016

Buried

Rodrigo Cortés
IMDB : 7.0   |   2010

The Orphanage

J.A. Bayona
IMDB : 7.5   |   2007

[Rec]

Paco Plaza, Paco Plaza
IMDB : 7.5   |   2007

Mama

Andrés Muschietti
IMDB : 6.2   |   2013