فیلم سینمایی اتحاد جماهیر شوروی

Solaris

Andrei Tarkovsky
IMDB : 8.1

Stalker

Andrei Tarkovsky
IMDB : 8.1