فیلم سینمایی اتحاد جماهیر شوروی

Solaris

Andrei Tarkovsky
IMDB : 8.1   |   1972

Stalker

Andrei Tarkovsky
IMDB : 8.1   |   1979