فیلم سینمایی آفریقای جنوبی

Mothers Wish

Joonas Berghäll
IMDB : 6.9

Mandela: Long Walk to Freedom

Justin Chadwick
IMDB : 7.1

Momentum

Stephen S. Campanelli
IMDB : 5.5

Dredd

Pete Travis
IMDB : 7.1

Tiger House

Thomas Daley
IMDB : 5.2

Safe House

Daniel Espinosa
IMDB : 6.8

Chappie

IMDB : 6.9

Spud 3: Learning to Fly

John Barker
IMDB : 6.0

District 9

Neill Blomkamp
IMDB : 8.0

Hotel Rwanda

Terry George
IMDB : 8.1