فیلم سینمایی ایتالیا

The Sea Inside

Alejandro Amenábar
IMDB : 8.0

Cold Mountain

Anthony Minghella
IMDB : 7.2

Manderlay

Lars von Trier
IMDB : 7.4

The Boss of It All

Lars von Trier
IMDB : 6.7

Dancer in the Dark

Lars von Trier
IMDB : 8.0

Dogville

Lars von Trier
IMDB : 8.0

Voice from the Stone

Eric D. Howell
IMDB : 5.2

Lo chiamavano Jeeg Robot

Gabriele Mainetti
IMDB : 7.2

The Blind King

Raffaele Picchio
IMDB : 3.1

Mine

Fabio Guaglione
IMDB : 6.0

An Honest Liar

Tyler Measom
IMDB : 7.5

Two Days, One Night

Jean-Pierre Dardenne
IMDB : 7.4

Infidus

Giulio De Santi
IMDB : 5.8

Lost in Florence

Evan Oppenheimer
IMDB : 4.9

Fathers & Daughters

Gabriele Muccino
IMDB : 7.1

Tommaso

Kim Rossi Stuart
IMDB : 5.9

Age of the Dead

Francesco Picone
IMDB : 2.9

Tini: The Movie - The New Life of Violetta

Juan Pablo Buscarini
IMDB : 5.3

Certified Copy

Abbas Kiarostami
IMDB : 7.3

گذشته

Asghar Farhadi
IMDB : 7.8

Alexander

Oliver Stone
IMDB : 5.5

I Can Quit Whenever I Want

Sydney Sibilia
IMDB : 7.0

Like Crazy

Paolo Virzì
IMDB : 6.7