فیلم سینمایی جنگ

In guerra per amore

Pif
IMDB : 7.1   |   2016

Check Point

Thomas J. Churchill
IMDB : 3.2   |   2017

Allied

Robert Zemeckis
IMDB : 7.1   |   2016

Come What May

Christian Carion
IMDB : 6.6   |   2015

Hacksaw Ridge

Mel Gibson
IMDB : 8.2   |   2016

Billy Lynn's Long Halftime Walk

Ang Lee
IMDB : 6.3   |   2016

Operation Chromite

John H. Lee
IMDB : 6.2   |   2016

Guernica

Koldo Serra
IMDB : 5.8   |   2016

Green Zone

Paul Greengrass
IMDB : 6.8   |   2010

USS Indianapolis: Men of Courage

Mario Van Peebles
IMDB : 5.2   |   2016

Neither Heaven Nor Earth

Clément Cogitore
IMDB : 6.4   |   2015

Burn Country

Ian Olds
IMDB : 4.7   |   2016

چ

ابراهیم حاتمی کیا
IMDB : 6.2   |   2014

ملک سلیمان

شهریار بحرانی
IMDB : 6.7   |   2010

Giovanni's Island

Mizuho Nishikubo
IMDB : 7.4   |   2014

آژانس شیشه ای

ابراهیم حاتمی کیا
IMDB : 8.1   |   1999

ایستاده در غبار

محمدحسین مهدویان
IMDB : 7.1   |   2016

Brothers of War

Mike Carter
IMDB : 4.5   |   2015

Three Kings

David O. Russell
IMDB : 7.1   |   1999

Alexander

Oliver Stone
IMDB : 5.5   |   2004

The Thin Red Line

Terrence Malick
IMDB : 7.6   |   1998

War Dogs

Todd Phillips
IMDB : 7.1   |   2016

Anthropoid

Sean Ellis
IMDB : 7.2   |   2016

The English Patient

Anthony Minghella
IMDB : 7.4   |   1996