فیلم سینمایی ماجراجویی

Inferno

Ron Howard
IMDB : 6.2   |   2016

Max Steel

Stewart Hendler
IMDB : 4.6   |   2016

Operation Mekong

Dante Lam
IMDB : 6.8   |   2016

Orange Sunshine

William A. Kirkley
IMDB : 7.3   |   2016

Annabelle Hooper and the Ghosts of Nantucket

Paul Serafini
IMDB : 5.5   |   2016

The Fourth Phase

Jon Klaczkiewicz
IMDB : 7.1   |   2016

Bullets for the Dead

Michael Du-Shane
IMDB : 5.0   |   2015

Beyond the Gates

Jackson Stewart
IMDB : 5.2   |   2016

Hector and the Search for Happiness

Maria von Heland
IMDB : 7.0   |   2014

The Magnificent Seven

Antoine Fuqua
IMDB : 6.9   |   2016

Storks

Doug Sweetland, Doug Sweetland
IMDB : 6.9   |   2016

Camino

Josh C. Waller
IMDB : 5.0   |   2015

Miss Peregrine's Home for Peculiar Children

Tim Burton
IMDB : 6.7   |   2016

Tini: The Movie - The New Life of Violetta

Juan Pablo Buscarini
IMDB : 5.3   |   2016

Suicide Squad (Extended Edition)

David Ayer
IMDB : 6.2   |   2016

Zip & Zap and the Captain's Island

Oskar Santos
IMDB : 5.8   |   2016

Ben-Hur

Timur Bekmambetov
IMDB : 5.7   |   2016

Halloweed

LazRael Lison
IMDB : 3.6   |   2016

زندگی و دیگر هیچ

عباس کیارستمی
IMDB : 8.0   |   1992

Legends of the Hidden Temple: The Movie

Joe Menendez
IMDB : 5.9   |   2016

Ice Sharks

Emile Edwin Smith
IMDB : 3.2   |   2016

اژدها وارد می‌شود!

مانی حقیقی
IMDB : 6.7   |   2016

Pete's Dragon

David Lowery
IMDB : 6.7   |   2016

The BFG

Steven Spielberg
IMDB : 6.4   |   2016