مستند

روز به روز جهان بیشتر و بیشتر به سمت علم حرکت میکند تا درک درستی از پدیده های اطراف را به ما بدهد تا جایی که مباحث علمی گزینه ای رایج برای بحث میان عموم شده. حال آثار مستند که شیوه جالبی در بیان مباحث علمی و...  دارند و به گونه ای این مباحث پیچیده رو برای فهم مخاطب ساده تر و جذاب تر میکنند به گزینه ای مناسب و رایج برای مخاطبان تبدیل شده و به نظر می آید کسانی که حتی تا به امروز برای خواندن کتاب های علمی و تاریخی و... رقبت نداشته اند به گونه ای به آثار مستند علاقه ای خاص پیدا کرده اند. گروه بلکس آپ نیز برای این آثار بخشی مجزا را در نظر گرفته و این آثار را به شکلی جذاب برای استفاده شما در برنامه خود قرار داده امیدواریم لذت ببرید .

مستند سینمایی

آخرین فیلم های سینمایی مستند آبدیت شده

Conor McGregor: Notorious

Gavin Fitzgerald
IMDB : 6.4

Kedi

Ceyda Torun
IMDB : 7.8

Long Time Running

Nicholas de Pencier, Nicholas de Pencier
IMDB : 8.5

Kingdom of Us

Lucy Cohen
IMDB : 7.9

The Music of Strangers

Morgan Neville
IMDB : 7.7

Unrest

Jennifer Brea
IMDB : 8.3

مستند سریال

آخرین سریال های مستند آبدیت شده

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 4
IMDB : 9.8

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 7
IMDB : 8.3

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 4
IMDB : 8.9

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 6
IMDB : 7.5

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 7
IMDB : 9.6

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 6
IMDB : 6.7

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 3
IMDB : 8.7