بیوگرافی Paul Leonard-Morgan

بیوگرافی Paul Leonard-Morgan

| آهنگ ساز , عضو گروه موسیقی , صدا پیشه | سن : 44

فیلموگرافی (فیلم) :

Dredd
Dredd
, اهنگ ساز
Imdb : 7.1
تاریخ انتشار : 2012 September 21
Limitless
Limitless
, اهنگ ساز
Imdb : 7.4
تاریخ انتشار : 2011 March 08

فیلموگرافی (سریال) :

Dynasty
Dynasty
, اهنگ ساز
Imdb : 6.2
تاریخ انتشار : 2017 October 11
The Grand Tour
The Grand Tour
, اهنگ ساز
Imdb : 8.9
تاریخ انتشار : 2016 November 18
Limitless
Limitless
, اهنگ ساز
Imdb : 7.8
تاریخ انتشار : 2015 September 22