بیوگرافی Omar Sy

بیوگرافی Omar Sy

فیلموگرافی (فیلم) :

Sahara
Sahara
86 دقیقه
Imdb : 5.6
تاریخ انتشار : 2017 January 18
Inferno
Inferno
121 دقیقه
Imdb : 6.2
تاریخ انتشار : 2016 October 13
Burnt
Burnt
101 دقیقه
Imdb : 6.6
تاریخ انتشار : 2015 October 18
Mune: Guardian of the Moon
Imdb : 7.3
تاریخ انتشار : 2015 October 14
Jurassic World
Jurassic World
124 دقیقه
Imdb : 7.0
تاریخ انتشار : 2015 June 11
Good People
Good People
90 دقیقه
Imdb : 5.5
تاریخ انتشار : 2014 September 26
The Intouchables
The Intouchables
112 دقیقه
Imdb : 8.6
تاریخ انتشار : 2011 November 02