بیوگرافی Milo Ventimiglia

بیوگرافی Milo Ventimiglia

فیلموگرافی (فیلم) :

Devil's Gate
Devil's Gate
, بازیگر
Imdb : 4.1
تاریخ انتشار : 2017 April 24
The 74th Golden Globe Awards
Imdb : 5.6
تاریخ انتشار : 2017 January 08
Rocky Balboa
Rocky Balboa
, بازیگر
Imdb : 7.2
تاریخ انتشار : 2006 December 20

فیلموگرافی (سریال) :

Gilmore Girls
Gilmore Girls
, بازیگر
Imdb : 8.1
تاریخ انتشار : 2000 October 05
This Is Us
This Is Us
, بازیگر
Imdb : 8.8
تاریخ انتشار : 2016 September 20