بیوگرافی Irrfan Khan

بیوگرافی Irrfan Khan

فیلموگرافی (فیلم) :

Hindi Medium
Hindi Medium
132 دقیقه
Imdb : 8.0
تاریخ انتشار : 2017 May 19
Inferno
Inferno
121 دقیقه
Imdb : 6.2
تاریخ انتشار : 2016 October 13
Madaari
Madaari
133 دقیقه
Imdb : 7.6
تاریخ انتشار : 2016 July 22
Talvar
Talvar
132 دقیقه
Imdb : 8.3
تاریخ انتشار : 2015 October 02
Jurassic World
Jurassic World
124 دقیقه
Imdb : 7.0
تاریخ انتشار : 2015 June 11
Life of Pi
Life of Pi
127 دقیقه
Imdb : 7.9
تاریخ انتشار : 2012 September 28
The Amazing Spider-Man
The Amazing Spider-Man
136 دقیقه
Imdb : 7.0
تاریخ انتشار : 2012 July 03
Slumdog Millionaire
Slumdog Millionaire
120 دقیقه
Imdb : 8.0
تاریخ انتشار : 2008 August 30
The Darjeeling Limited
Imdb : 7.2
تاریخ انتشار : 2007 September 28