بیوگرافی  Felicity Jones

بیوگرافی Felicity Jones

فیلموگرافی (فیلم) :

The 74th Golden Globe Awards
Imdb : 5.6
تاریخ انتشار : 2017 January 08
Inferno
Inferno
, بازیگر
Imdb : 6.2
تاریخ انتشار : 2016 October 13
A Monster Calls
A Monster Calls
, بازیگر
Imdb : 7.5
تاریخ انتشار : 2016 September 20
True Story
True Story
, بازیگر
Imdb : 6.3
تاریخ انتشار : 2015 January 23
The Theory of Everything
Imdb : 7.7
تاریخ انتشار : 2014 October 09
The Amazing Spider-Man 2
Imdb : 6.7
تاریخ انتشار : 2014 April 10