بیوگرافی David Koepp

بیوگرافی David Koepp

فیلموگرافی (فیلم) :

The Mummy
The Mummy
, نویسنده
Imdb : 5.6
تاریخ انتشار : 2017 June 09
Inferno
Inferno
, نویسنده
Imdb : 6.2
تاریخ انتشار : 2016 October 13
Mortdecai
Mortdecai
کارگردان
Imdb : 5.5
تاریخ انتشار : 2015 January 23
Jack Ryan: Shadow Recruit
Imdb : 6.2
تاریخ انتشار : 2014 January 16
Angels & Demons
Angels & Demons
, نویسنده
Imdb : 6.7
تاریخ انتشار : 2009 May 15
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull
Imdb : 6.2
تاریخ انتشار : 2008 May 22
Zathura: A Space Adventure
Imdb : 6.1
تاریخ انتشار : 2005 November 11
War of the Worlds
War of the Worlds
, نویسنده
Imdb : 6.5
تاریخ انتشار : 2005 June 27
Secret Window
Secret Window
کارگردان, نویسنده
Imdb : 6.6
تاریخ انتشار : 2004 March 12
Panic Room
Panic Room
, نویسنده
Imdb : 6.8
تاریخ انتشار : 2002 March 18
The Lost World: Jurassic Park
Imdb : 6.5
تاریخ انتشار : 1997 May 19
Mission: Impossible
Mission: Impossible
, نویسنده
Imdb : 7.1
تاریخ انتشار : 1996 May 22
Carlito's Way
Carlito's Way
, نویسنده
Imdb : 7.9
تاریخ انتشار : 1993 November 12
Jurassic Park
Jurassic Park
, نویسنده
Imdb : 8.1
تاریخ انتشار : 1993 June 09