بیوگرافی Carla Gallo

بیوگرافی Carla Gallo

فیلموگرافی (فیلم) :

Neighbors
Neighbors
, بازیگر
Imdb : 6.3
تاریخ انتشار : 2014 March 08
We Bought a Zoo
We Bought a Zoo
, بازیگر
Imdb : 7.1
تاریخ انتشار : 2011 December 23

فیلموگرافی (سریال) :

Carnivale
Carnivale
, بازیگر
Imdb : 8.5
تاریخ انتشار : 2003 September 14
Bones
Bones
, بازیگر
Imdb : 7.9
تاریخ انتشار : 2005 September 13