بیوگرافی Bill Dubuque

بیوگرافی Bill Dubuque

فیلموگرافی (فیلم) :

The Accountant
The Accountant
, نویسنده
Imdb : 7.4
تاریخ انتشار : 2016 October 14
A Family Man
A Family Man
, نویسنده
Imdb : 6.4
تاریخ انتشار : 2016 September 13
The Judge
The Judge
, نویسنده
Imdb : 7.4
تاریخ انتشار : 2014 October 10

فیلموگرافی (سریال) :

Ozark
Ozark
خلق کننده, نویسنده
Imdb : 8.6
تاریخ انتشار : 2017 July 21