بیوگرافی Allison Abbate

بیوگرافی Allison Abbate

فیلموگرافی (فیلم) :

Fantastic Mr. Fox
Fantastic Mr. Fox
, تهیه کننده
Imdb : 7.8
تاریخ انتشار : 2009 October 30
The Iron Giant
The Iron Giant
, تهیه کننده
Imdb : 8.0
تاریخ انتشار : 1999 July 31