بیوگرافی Alison Wright

بیوگرافی Alison Wright

فیلموگرافی (فیلم) :

The Accountant
The Accountant
, بازیگر
Imdb : 7.4
تاریخ انتشار : 2016 October 14
Confirmation
Confirmation
, بازیگر
Imdb : 6.8
تاریخ انتشار : 2016 April 16
Growing Up Smith
Growing Up Smith
, بازیگر
Imdb : 6.9
تاریخ انتشار : 2015 June 01

فیلموگرافی (سریال) :

Sneaky Pete
Sneaky Pete
, بازیگر
Imdb : 8.3
تاریخ انتشار : 2015 August 07
Feud
Feud
, بازیگر
Imdb : 8.6
تاریخ انتشار : 2017 March 05
The Americans
The Americans
, بازیگر
Imdb : 8.3
تاریخ انتشار : 2013 January 30